Νεολαία Γαλάτιστας

Γαλάτιστα Χαλκιδικής Τ.Κ.63073

neolaiagalatistas@gmail.com

Travel around Europe

2016-02-22 13:47

Tο Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Περιλαμβάνει δράσεις τόσο για εκπαίδευση ενηλίκων όσο και επαγγελματική κατάρτιση. Το You in Europe μέσω του Erasmus + διοργανώνει δράσεις που αφορούν τόσο στην εκπαίδευση ενηλίκων όσο και στην επαγγελματική κατάρτιση.